REGIONALNA ODZNAKA PTTK
"MIŁOŚNIK ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Roztoczański Park Narodowy i Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   

 2. Celem odznaki jest promocja walorów przyrodniczych parku oraz obiektów krajoznawczych w parku i w jego otulinie.
   
 3. Odznaka posiada 4 stopnie:
   


              
popularny                                                                                    brązowy              
 srebrny                                                                                            złoty
 

 1. Do zdobycia odznaki w stopniu popularnym, należy zwiedzić:

  - kościół pw. MB Królowej Polski, ścianę  pamięci narodowej, makietę obozu,
  - kościół pw. św. Jana Nepomucena,
  - zespół budynków Zarządu Ordynacji Zamojskich,
  - rezydencję plenipotenta Ordynacji Zamojskiej,
  - zespół budynków powstałych w różnych okresach, mieszczących zakłady rzemieślnicze: manufakturę powozów, łuszczarnię nasion, oraz budynki pracownicze,
  - kamień szarańczy,
  - pomnik psa na wyspie Stawu Kościelnego,
  - Borek- dzielnicę drewnianych domów,
  - ul. Wąską – najwęższą ulica w Polsce,
  - miejsca pamięci narodowej.
   

 2. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym, należy spełnić wymogi tabeli:

   

  Wyszczególnienie

  Odznaka brązowa

  Odznaka srebrna

  Odznaka złota

  Rezerwaty przyrody

  1

  2

  2

  Ścieżki przyrodnicze

  1

  2

  3

  Pomniki przyrody

  2

  3

  4

  Muzea

  1

  2

  2

  Miejsca pamięci narodowej

  4

  5

  6

  Obiekty krajoznawcze

  1

  2

  3

  Grodziska, kurhany

  1

  1

  1

  Inne

  -

  1

  1

  Szlaki piesze

  min. 5km

  min. 5km

  min. 5km

  Uwagi:
  - odwiedzając pomniki przyrody, należy podać gatunek drzewa,
  - odwiedzając  miejsca pamięci narodowej, należy podać treść tablicy lub wykonać jej fotografię,
  - szlakami pieszymi spacerujemy w granicach RPN,
  - zwiedzane obiekty będą zaliczane tylko raz w danym stopniu odznaki,
  - honorowane - zaliczane będą obiekty nie wymienione w Załączniku do odznaki, pod warunkiem, że zostaną szczegółowo opisane i zlokalizowane,

   

 3. Czas zdobywania odznaki, na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii (osoby na tle zwiedzanego obiektu), Potwierdzenia kadry programowej PTTK, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki (lub płyta CD ze zdjęciami w formacie jpg lub pdf z  opisami w formacie doc).
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe (PESEL) i adres zamieszkania osoby (osób),ubiegających się o odznakę.
   
 6. Kroniki Odznak, weryfikuje Oddział Wojskowy PTTK, ul .Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM 6, kom. 507 324 323, 600 970 932, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaka, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłać zwrotnej koperty i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą się ubiegać tury ci, uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   
 10. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr          z dnia             r. Zarządu Oddziału    Wojskowego PTTK w Chełmie o obowiązuje z dniem podpisania.
   

Załącznik do Regulaminu Odznaki
Miłośnik Roztoczańskiego Parku Narodowego”


 

1.Rezerwaty przyrody:

 • Bukowa Góra,

 • Czerkies,

 • Jarugi

 • Międzyrzeki,

 • Nart.

2.Ścieżki przyrodnicze:

 • Ścieżka na Bukową Górę ( Zwierzyniec) – koloru zielonego,

 • Ścieżka do Wojdy ( Szewnia Dolna – uroczysko Wojda 0 – koloru czerwonego,

 • Ścieżka na Piaseczna Górę ( Zwierzyniec- Piaseczna Góra – Zwierzyniec ) – koloru żółtego,

 • Ścieżka do Wzgórza Polak ( okolice Panasówki) – koloru czerwonego,

 • Ścieżka wydmą do Stawów Echo 9Zwierzyniec ) – koloru niebieskiego,

 • Ścieżka Aleja A. Wachniewskiej ( Zwierzyniec ) - koloru zielonego,

 • Ścieżka dendrologiczna we Floriance k. Zwierzyńca – koloru zielonego,

 • Ścieżka krajobrazowa we Floriance – koloru czerwonego.

3. Muzea:

 • Zwierzyniec – Ośrodek Muzealno – Edukacyjny, Roztoczańskiego Parku Narodowego,

 • Florianka – Izba Leśna,

 • Guciów - Zagroda,

 • Bondyrz – Muzeum Żołnierzy AK Inspektoratu Zamość i Skamieniałości.

4. Miejsca Pamięci Narodowej:

 • Zwierzyniec (kościół MB Królowej Polski) ściana pamięci narodowej, makieta obozu, pomnik żołnierzy AK i miejscu obozu, tablica pamiątkowa Róży Zamoyskiej, groby partyzantów ( na cmentarzu parafialnym ), żołnierzy ZWZ- AK, mjr Edwarda Markiewicza, kpt. Wiktora Bór – Przyczynka, cmentarz za campingiem Echo, pomnik powstańców styczniowych,

 • Zwierzyniec – Biały Słup- cmentarz wojenny,

 • Panasówka (okolice)- Wzgórze Polak, pomnik powstańców styczniowych,

 • Sochy- cmentarz wojenny, tablica pamiątkowa (szkoła),

 • Górecko Kościelne – pomnik żołnierzy września 1939 r., pomnik powstańców styczniowych (cmentarz parafialny), tablice pamiątkowe (kościół),

 • Obrocz- pomnik pacyfikacji wsi,

 • Lasowce -  pole bitwy i pomnik pacyfikacji wsi,

 • Szewnia Dolna – pomnik żołnierzy Powstania Zamojskiego,

 • Wojda – miejsce bitwy i pomnik BCH oraz pomnik Pawła Dewidenki.

5. Zabytki:
Bliżów - kościół ,Bondyrz - kościół ,młyn wodny, Górecko Kościelne - kościół, kapliczki, Kosobudy - kościół, Obrocz - kościół.

6. Grodziska, kurhany:
Bliżów, Bondyrz, Guciów, Obrocz.

7. Inne:
Ostoja Konika Polskiego, Stajenna Hodowla Konika Polskiego.

8. Szlaki piesze biegnące przez (lub obok) RPN:

 • Szlak krawędziowy Roztocza- znaki czerwone,

 • Szlak centralny Roztocza – znaki niebieskie,

 • Szlaki partyzancki – znaki czerwone,

 • Szlak obwodnica RPN im. A. Wachniewskiej – znaki zielone,